บริการออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์
Home  |  Company Profile  |  How to payment  |  Portfolio  |  Clients List  |  Help & Support  |  Contact Us
แพ็คเกจจัดทำ ออกแบบเว็บไซต์
บริการออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ตัวอย่างผลงาน
ตัวอย่างลูกค้า
บริการเว็บโฮสติ้ง, Hosting
VPS Server
Linux Plan
Windows Plan
ข้อดีของการใช้โฮสติ้งกับเรา
บริการจดโดเมนเนม
จดทะเบียนโดเมน
แก้ไขโดเมน
ตรวจสอบโดเมน
บริการอื่นๆ
บริการดูแลเว็บไซต์
บริการโปรโมทเว็บ
Counter By QPlusHost.com Web Design Hosting Professional 375361
ออกแบบเว็บไซต์แคตตาล็อกสินค้าออนไลน์
เว็บไซต์แคตตาล็อกสินค้าออนไลน์
บริการออกแบบ, จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นแคตตาล็อกแสดงสินค้า เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป, ห้างร้าน, ร้านค้า, บริษัท, องค์กร, ธุรกิจที่ต้องการมีเว็บไซต์เพื่อเป็นแคตตาล็อกสินค้า บน Internet ที่ต้องการเว็บไซต์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการขายสินค้าและองค์กรของท่าน
ประโยชน์ของการให้เราสร้างแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ให้ท่าน


ท่านจะได้เว็บไซต์ที่ออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในการออกแบบเว็บไซต์แคตตาล็อกสินค้าออนไลน์


ท่านจะได้แคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ที่ สวยงาม ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ สามารถใส่สินค้าได้ไม่จำกัด


ท่านสามารถอัพเดตข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลร้านค้าของท่านได้เองตลอดเวลา ทำให้ท่านได้รับความสะดวกในการขายสินค้ามากขึ้น
เว็บไซต์เป็นของท่าน 100% สามารถนำไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อได้
 


ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ 1 แบบตามความต้องการของลูกค้า ไม่มีการใช้เทมเพลต
การแก้ไขแบบ แก้ไขไม่เกิน 2 ครั้ง
มีภาพเคลื่อนไหว ไม่เกิน 2 ชิ้น


จำนวนหน้าเว็บไซต์ 5 เมนู รวมเมนูย่อยทั้งหมด มีระบบแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อเมนู (เฉพาะแบบเมนู Text) และแก้ไขข้อมูลได้เอง
  ตัวอย่างเมนู
เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
วิธีการส่งสินค้า
อื่นๆ
หน้าติดต่อบริษัท (Contact)
 ทำเป็นแบบฟอร์มให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ติดต่อโดยระบบจะส่งอีเมลอัตโนมัติ ไปยังอีเมลที่กำหนดไว้ (สามารถกำหนดอีเมลได้เอง) และสามารถตรวจสอบได้จาก ระบบจัดการเว็บไซต์


แสดงที่อยู่ และแผนที่ตั้งบริษัท (ทางบริษัทฯ ดำเนินการวาดให้ใหม่ 1 แผนที่จากแผนที่เดิมของลูกค้า)
สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ได้
ระบบแสดงสินค้า
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภทสินค้าได้ ไม่จำกัดจำนวน
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภทสินค้าย่อยได้ ไม่จำกัดจำนวนสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายการสินค้าได้ ไม่จำกัดจำนวน
- สามารถใส่รูปภาพสินค้าแต่ละรายการได้ ไม่จำกัดจำนวน
- ระบบสร้างรูปภาพลิขสิทธิ์อัตโนมัติ (ลายน้ำแบบข้อความบนภาพสินค้า)
ผู้ชมเว็บไซต์สามารถแชร์สินค้าแต่ละรายการผ่าน Facebook
ผู้ชมเว็บไซต์สามารถค้นหาสินค้าได้จากคำค้น (Keyword)


ระบบข่าวสาร ที่ท่านสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข่าวสาร ได้ไม่จำกัด (ไม่สามารถแบ่งประเภทข่าวสาร หรือมีเมนูย่อยได้)


ระบบบทความ ที่ท่านสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข บทความ ได้ไม่จำกัด (ไม่สามารถแบ่งประเภทบทความ หรือมีเมนูย่อยได้)
มีระบบตรวจนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ใช้ Free Stat)


ทางบริษัทจะทำการใส่ข้อมูลสินค้าให้ไม่เกิน 50 รายการ และรูปภาพไม่เกิน 50 รูป
  หมายเหตุ


รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานเว็บไซต์
เว็บไซต์เป็นของลูกค้า 100% สามารถนำไปแก้ไข พัฒนาต่อได้
  ตัวอย่างโครงสร้างเว็บไซต์
เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ออกแบบเว็บไซต์ ตรงตามความต้องการของท่าน
ทีมงานมืออาชีพ มีความสามารถและประการณ์ที่หลากหลายด้าน
ราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพและบริการที่ท่านได้รับ
เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าหรือบริการ ของท่าน
ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ
เพิ่มช่องทางการตลาด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลก
สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท
ขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
Copyright © 2005 - 2024 Qualityplus Creation Co.,Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค เลขที่ 0105548144951
เงื่อนไขการให้บริการ