บริการออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์
Home  |  Company Profile  |  How to payment  |  Portfolio  |  Clients List  |  Help & Support  |  Contact Us
แพ็คเกจจัดทำ ออกแบบเว็บไซต์
บริการออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ตัวอย่างผลงาน
ตัวอย่างลูกค้า
บริการเว็บโฮสติ้ง, Hosting
VPS Server
Linux Plan
Windows Plan
ข้อดีของการใช้โฮสติ้งกับเรา
บริการจดโดเมนเนม
จดทะเบียนโดเมน
แก้ไขโดเมน
ตรวจสอบโดเมน
บริการอื่นๆ
บริการดูแลเว็บไซต์
บริการโปรโมทเว็บ
Counter By QPlusHost.com Web Design Hosting Professional 380439
เงื่อนไขข้อตกลงนี้ จะเริ่มต้นเป็นข้อตกลงตามกฏหมายระหว่าง QPlusHost และผู้ใช้บริการทันที หลังจากที่ผู้ใช้บริการชำระเงิน และถือว่า ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้วนับตั้งแต่เวลานั้น

1. QPlusHost ไม่รับผู้ใช้บริการ ที่มีเนื้อหาเว็บไซต์ ดังนี้
  - เว็บไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนาทุกศาสนา หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา
  - เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย
  - เว็บไซต์ที่ให้บริการ bittorent , ดาวน์โหลด MP3 ไม่ว่าจะถูกกฏหมายหรือไม่ก็ตาม
  - เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ hacker, Warez, Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
  - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท
  - เว็บไซต์ที่ให้บริการ E-mail ฟรีแก่บุคคลทั่วไป
  - เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ QPlusHost
  - เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรของ QPlusHost ไปแจกจ่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น อีเมล์, พื้นที่เว็บไซต์
  - เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับ Spamming อาทิเช่น การส่ง Email จำนวนมาก (Mass Unsolicitied Emailing) การจำหน่าย/กระจายโปรแกรมที่ใช้ส่ง Email จำนวนมาก (Mass Emailing Programs) การส่งข้อความจำนวนมากไปยัง Usenet Groups การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ผู้อื่น การส่ง Email จำนวนมากไปยังผู้อื่น (Mail Bombing) การส่งข้อมูลรบกวนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
2. QPlusHost ไม่อนุญาต ให้ใช้ Script ที่มีการใช้งานสูงผิดปกติหรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบ หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานโดยปกติของระบบ ทางเราอาจจะทำการระงับการใช้งาน script ดังกล่าวหรือระงับการใช้งานโดเมนของท่านชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการปรับปรุงหรือนำ script ที่ก่อปัญหาให้กับระบบออก ทาง QPlusHost ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
3. QPlusHost ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากกิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมาย หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อ ศาสนา หรือ สังคม (เช่น เว็บไซต์ที่จงใจโจมตีผู้อื่น, ศาสนาอื่น เพื่อสร้างความนิยมต่างๆ) ทาง QPlusHost จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นรวมทั้งอาจจะงดให้บริการ Domain นั้นทันที พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิในการพิจารณา ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องเก็บข้อมูลรหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ เนื่องจากความประมาทของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ทางเรายินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการนำข้อมูลที่ backup กลับคืนมา หรือการแกะรอย ค้นหา ตามตัว ผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ
5. ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบพื้นที่ใช้งานและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลเป็นประจำเสมอ เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้พื้นที่หรืออัตราการถ่ายโอนข้อมูลเกินจำนวนที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละ แพลน ทาง QPlusHost มีสิทธิ์คิดค่าบริการเพิ่มเติมตามราคาที่ตกลงกันไว้ทันที
6. หลังจากทางฝ่ายบัญชีตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเทคนิคจะส่งข้อมูลโฮสติ้งให้คุณทางอีเมล ตามอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
7. การจัดส่งข้อมูลโฮสติ้งทุกครั้งทาง QPlusHost จะส่งให้กับอีเมลที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของท่าน
8. เว็บเพจใดๆ ที่ถูกพัฒนาด้วยทีมงานของ QPlusHost ทางทีมงานจะสามารถแก้ไของค์ประกอบได้ตามความต้องการของผู้ดูแลเว็บ ในทางตรงข้าม ทาง QPlusHost จะไม่รับแก้ไขเว็บเพจใดๆ ที่ไม่ถูกพัฒนาด้วยทีมงานของ QPlusHost นอกจากมีเหตุผลอันควรและได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยทาง QPlusHost จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
9. ทางเราจะทำการสำรองข้อมูลของท่านเก็บไว้ในระบบทุกอาทิตย์ และท่านจะยังสามารถสำรองข้อมูลด้วยตัวท่านเองได้ โดย ผ่านทาง Control Panel ของเรา ซึ่งจะทำให้ท่านสำรองข้อมูลเว็บเก็บไว้ได้เช่นกัน และขอให้ดำเนินการสำรองข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ระบบสำรองข้อมูลของ QPlusHost มีปัญหาและไม่สามารถกู้ข้อมูลขึ้นมาได้ ให้ลูกค้านำข้อมูลที่ตนเองได้สำรองไว้มาใช้งานเป็นสำคัญ QPlusHost จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดข้อมูลสูญหาย และระบบสำรองของ QPlusHost ไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาได้
10. หากท่านละเมิดข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความเสียหาย ทางเราจะมีการแจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข และให้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลา แล้วหากท่านยังไม่ได้ดำเนินการตามที่เราร้องขอไป เราจะดำเนินการปิดเว็บไซต์ของท่าน และมีสิทธิที่จะพิจารณาคืนหรือไม่คืนค่าบริการแล้วแต่กรณี
11. QPlusHost ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการท่านใดที่มีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลง ทางเราสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที

นโยบายการคืนเงินเกี่ยวกับโฮสติ้ง

  ทางเรามีนโยบายคืนเงินแก่ผู้ใช้บริการ ยกตัวอย่างเช่น
ลูกค้า เช่าพื้นที่โฮสติ้ง โดยชำระค่าบริการ 1 ปี
ถ้าลูกค้า ใช้บริการโฮสติ้งเป็นระยะเวลา 4 เดือน แล้วต้องการยกเลิกการเช่าพื้นที่
ลูกค้า จะได้เงินคืนค่าบริการโฮสติ้งที่เหลืออีก 8 เดือนทั้งหมด
แต่ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องใช้บริการโฮสติ้งแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

ทาง QPlusHost ยินดีคืนเงินค่าบริการให้ในกรณี ที่ท่านไม่พอใจในบริการ จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรา ภายใน 30 วัน (การคืนเงินในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจบริการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เปิดใช้บริการ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนครบกำหนด 30 วันที่ท่านได้เริ่มใช้บริการกับทางบริษัทฯ)


เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ออกแบบเว็บไซต์ ตรงตามความต้องการของท่าน
ทีมงานมืออาชีพ มีความสามารถและประการณ์ที่หลากหลายด้าน
ราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพและบริการที่ท่านได้รับ
เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าหรือบริการ ของท่าน
ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ
เพิ่มช่องทางการตลาด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลก
สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท
ขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
Copyright © 2005 - 2024 Qualityplus Creation Co.,Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค เลขที่ 0105548144951
เงื่อนไขการให้บริการ