บริการออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์
Home  |  Company Profile  |  How to payment  |  Portfolio  |  Clients List  |  Help & Support  |  Contact Us
แพ็คเกจจัดทำ ออกแบบเว็บไซต์
บริการออกแบบเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ตัวอย่างผลงาน
ตัวอย่างลูกค้า
บริการเว็บโฮสติ้ง, Hosting
VPS Server
Linux Plan
Windows Plan
ข้อดีของการใช้โฮสติ้งกับเรา
บริการจดโดเมนเนม
จดทะเบียนโดเมน
แก้ไขโดเมน
ตรวจสอบโดเมน
บริการอื่นๆ
บริการดูแลเว็บไซต์
บริการโปรโมทเว็บ
Counter By QPlusHost.com Web Design Hosting Professional 375368
วิธีการเซตค่าอีเมลใน MS Outlook (English Menu)
MS-Outlook เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเช็คอีเมล โดยทำการ Download Mail ผ่าน Mail Server มาไว้ที่โปรแกรม MS-Outlook โดยมีขึ้นตอนการ Set ค่าดังต่อไปนี้
1. เปิดโปรแกรม MS-Outlook
2. เลือก Menu Tools > E-mail Accounts...

3.

เลือกหัวข้อ Add a new e-mail account. เพื่อทำการ เพิ่มอีเมลใหม่ ดังรูปด้านล่าง

4.

ให้เลือกหัวข้อ POP3 เพื่อรับอีเมลจาก Mail Server

5.

จะขึ้นหน้าจอให้ใส่ User และ Password, ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
User Information
Your Name : ให้ใส่ ชื่อของคุณ
E-mail Address : ใส่ อีเมล เช่น YouName@youdomain.com (youdomain.com คือ ชื่อ domain ของคุณ)
Logon Information
User Name: Username ในการเข้า E-mail
Password : Password ในการเข้า E-mail
  เมื่อเสร็จแล้วให้ กดปุ่ม Test Account Settings...

6.

More Settings... ดังรูปบน จะขึ้นหน้าจอดังรูปล่าง
- กดปุ่ม More Settings...
- เลือก Tab Outgoing Server
- ทำเครื่องหมายถูกหน้า My outgoing server (SMTP) requires authentication
-

เลือกไปที่ Use same setting as my incoming mail server ในกรณีที่ ใช้ SMTP และ User และ Password เดียวกับ POP3
-

เลือกไปที่ Logon Using ในกรณีที่ ไม่ได้ใช้ SMTP และ User และ Password เดียวกับ POP3
- เลือก Tab Advanced
-

ทำเครื่องหมายถูก ที่หน้า Leave a copy of messages on the server (เพื่อเป็นการ Back up อีเมลไว้ที่ Server ข้อเสียคือ จะทำให้พื้นที่เก็บอีเมลบน Server เต็ม)
-

ทำเครื่องหมายถูก ที่หน้า Remove from server when deleted from 'Deleted Items' เพื่อเป็นการลบ E-mail ใน Server ด้วย

หมายเหตุ ถ้าไม่มีการทำเครื่องหมายถูกที่ Leave a copy of message on the server หลังจากที่โปรแกรม MS-Outlook ดูดอีเมลมาเก็บไว้ในเครื่องของท่านแล้ว โปรแกรมจะทำการลบอีเมลที่ Server ทันที
เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ออกแบบเว็บไซต์ ตรงตามความต้องการของท่าน
ทีมงานมืออาชีพ มีความสามารถและประการณ์ที่หลากหลายด้าน
ราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพและบริการที่ท่านได้รับ
เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าหรือบริการ ของท่าน
ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ
เพิ่มช่องทางการตลาด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลก
สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท
ขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
Copyright © 2005 - 2024 Qualityplus Creation Co.,Ltd. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค เลขที่ 0105548144951
เงื่อนไขการให้บริการ